Våra tjänster:

Vi erbjuder allt som har med din redovisning att göra, så som:

Löpande bokföring

Bokslut

Skatteberäkning

Årsredovisning

Rådgivning

Deklarationer

Löner

mm

Vi tillhandahåller dessa företagsformer:

Enskild näringsverksamhet

Aktiebolag

Handelsbolag och Kommanditbolag
Ekonomisk förening
Ideell förening
Bostadsrättsföreningar

Vi är SRF Auktoriserade redovisningskonsulter

Jonstorps Redovisningsbyrå AB

Pottenborgsvägen 4

263 57 Höganäs

Telefon042-33 36 60

Besökstider: 8:00 - 15:30